İstanbul University Mathematics Department Seminars

Yüzeylerin Gönderim Sınıfları Grubunun Cebirsel Özellikleri
Mustafa Korkmaz
ODTÜ, Turkey
Özet : Verilen bir S yüzeyinin gönderim sınıfları grubu, S nin homeomorfizmlerinin oluşturduğu grubun birim homeomorfizme izotopik olanlara bölünmesiyle elde edilir. Bu grup, çeşitli alanlarda doğal olarak ortaya çıkmaktadır; örneğin, düşük boyutlu topoloji, Teichmüller uzayları, modül uzayları. Yakın zamanda yapılan çalışmalardan, 4-boyutlu manifoldların topolojisinin gönderim sınıflarının cebirsel özellikleri ile ilgili olduğu bilinmektedir. Bu konuşmada, gönderim sınıfları grubu ile ilgili temel kavramlar verildikten sonra, grubun bilinen bazı cebirsel özellikleri ve 4-boyutlu manifoldlarla ilişkileri teknik ayrıntılara girilmeden tanıtılacaktır.
  Tarih : 11.12.2015
  Saat : 14:00
  Yer : Matematik Bölümü Seminer Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır