Yaz Okulu Fırat Üniversitesi Matematik ve Mühendislik Günleri
  Tarihler   27.08.2019 - 31.08.2019
  Yer   Fırat Üniversitesi, Elazığ
  Alan   Uygulamalı Matematik
  Konular   Matematik modelleme, diferansiyel denklemler,
  Özet   09:30-10:15 İslam Bilim Kültürünün Modern Dünyaya katkısı ve Matematik Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak Üniversitesi Rektörü 10:30-11: 15 Matematiksel Düşünce ve Modelleme Prof. Dr. Vatan KARAKAYA, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü 11:20-12:35 Sayısal Akışkanlar Dinamiği ve Isı Transferi Teknikleri Kullanılarak Karma Taşınım Problemlerinin Çözümleri ve Mühendislik Alanında Uygulamaları Prof. Dr. Hakan F. ÖZTOP, Fırat Üniversitesi 14:30-15:45 Matematiksel Biyoloji ve uygulamaları (Beyin Tümörü ve Tedavi Aşamlarının Matematiksel Modeli ) Doç.. Dr.Fatma Bozkurt, Kuwait College of Science and Technology University 16:00-17:30 Sonlu Farklar Yöntemi ve Uygulamaları ( Bilgisayar Program Kodlarının Yazımı ) Prof. Dr. Alaattin Esen, Prof. Dr Yusuf Uçar,İnönü Üniversitesi 28 Ağustos 2019 Çarşamba Ders Konuları 09:30-10: 45 Multiplikatif Başlangıç Değer Problemlerinin Nümerik Çözümleri için Çok Adım Yöntemleri Doç. Dr.Yusuf Gürefe, Uşak Üniversitesi 11:15-12:30 Diferansiyel Denklemlerin Analitik Çözüm Metodları (Geliştirilmiş Bernoulli Alt Denklem Metodu ve Uygulamaları, Mathematica Program Kodları) Doç. Dr. Hacı Mehmet Başkonuş, Harran Üniversitesi 14:30-15:45 İstatistiksel Yakınsaklık ve Modülüs Fonksiyonları Prof. Dr. Rifat Çolak, Fırat Üniversitesi 16:00-17:30 Kriptoloji ve Matematikteki Uygulamaları-I Doç.. Dr. Fatih Özkaynak, Fırat Üniversitesi 29 Ağustos 2019 Perşembe Ders Konuları 09:30-10: 45 Mühendislikte Matematiksel Modelleme ve Uygulamaları Prof. Dr. Murat Sarı, Yıldız Üniversitesi 11:15-12:30 Diferansiyel Denklemlerin Analitik Çözüm Metodları (Sine-Gordon Açılım Metodu ve Uygulamaları, Mathematica Program Kodları) Prof. Dr. Hasan BULUT, Fırat Üniversitesi 14:30-15:45 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Geometrik Yapısı Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ, Fırat Üniversitesi 16:00-17:30 Kesirli Diferansiyel hesaplamalara Giriş Doç.Dr. Mehmet Gıyas Sakar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Web   https://www.cmescongress.org/yaz-okulu-kayit-formu/
  İletişim   hbulut@firat.edu.tr
   
  | ekleyen admin | eklemezamanı 02.08.2019_09:38