Genel Kurul Türk Matematik Derneği Ankara Şubesi 2017 yılı olağan genel kurulu
  Tarihler   23.09.2017 - 23.09.2017
  Yer   ODTÜ Matematik Bölümü Gündüz İkeda Seminer Odası
  Alan   Diğer
  Konular   • Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu, • Divan Seçimi, • 2015-2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası, • 2015-2017 yılı denetici raporunun okunması ve ibrası, • Adayların Belirlenmesi, • Adayların görüş ve düşüncelerini açıklaması, • Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, • Yeni deneticinin seçimi, • Dilek, temenniler ve kapanış.
  Özet   Türk Matematik Derneği Ankara Şubesi 2017 yılı olağan genel kuruluna ait gündem ve karar metni aşağıda sunulmuştur. Genel kurulumuza bizzat katılmanızı, katılamaz iseniz noterden vekaletname ve imza sirküleriniz ile sizi temsil edecek bir kişiyi göndermenizi rica ederiz. Şube olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 23 Eylül 2017 tarihinde (Cumartesi günü) saat 14:00’da ODTÜ Matematik Bölümü Gündüz İkeda Seminer Odasında aşağıdaki gündemle toplanmasına; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeter sayı aranmaksızın 30 Eylül 2017 tarihinde (Cumartesi günü) aynı yer ve saatte aynı gündemle yapılmasına karar verildi.
  İletişim   tuncay.baskaya@atilim.edu.tr
   
  | ekleyen admin | eklemezamanı 15.09.2017_16:03