turkmath.org

Türkiye'deki Matematiksel Etkinlikler


22 Aralık 2021, 21:00


Yozgat Bozok Üniversitesi Matematik Bölümü Genel Seminerleri

Reaksiyon Sistemlerinin Matematiksel Modellenmesi

Derya Altıntan
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye

Günlük hayatta karşımıza çıkan süreçlerin reaksiyon sistemleri yoluyla modellenmesi son yıllarda oldukça popüler olan bir yöntemdir. Reaksiyon sistemleri, türler adını verdiğimiz, birçok girdinin birbirleriyle etkileşime geçerek yeni türler (çıktılar) ürettikleri reaksiyon kanallarından oluşurlar. Söz konusu sistemlerin dinamiklerini incelemek için iki temel yaklaşım bulunmaktadır. En yaygın olarak kullanılan deterministik yaklaşım bu süreçlerin dinamiklerini Reaksiyon Oran Denklemleri (RRE) adı verilen Adi Diferansiyel Denklemler (ODE) ile modeller. Bu yaklaşımda reaksiyon sistemlerinin zamana bağlı değişiminin sürekli ve deterministik olduğu kabul edilir. Bu geleneksel yaklaşım birçok sistem için geçerli olmasına rağmen, gen modeli ve bulaşıcı hastalıkların yayılma modeli gibi sistem içerisinde yer alan bazı türlerin yoğunluklarının çok düşük olduğu ya da stokastik dalgalanmaların sistem dinamiklerini etkilediği durumlarda uygun değildir. Bu sorunları çözebilmek için stokastik yaklaşım, deterministik yaklaşıma alternative olarak önerilmiştir. Deterministik yaklaşımdan farklı olarak, bu yaklaşım sistemmdinamiklerinin kesikli ve stokastik olduğunu kabul eder. Stokastik yaklaşıma göre, sistemin konum vektörü Rastgele Zamanlı Değişim Modeli (RTCM) ya da Kimyasal Langevin Denklemi (CLE) ile tanımlanır. Ayrıca, olasılık fonksiyonunun zamana bağlı türevi Temel Kimyasal Denklemi (CME) ya da Fokker-Planck Denklemini (FPE) sağlar. Konuşmamızda, stokastik modelleme yaklaşımının temellerini ve bu yaklaşımın geleneksel deterministik yaklaşım ile bağlantılarını anlatacağız. Aynı zamanda, deterministik ve stokastik modelleme yaklaşımlarını birleştiren sıçramalı difüzyon yaklaşımının kısa bir özetini vereceğiz.


NOT: Seminer Google meet üzerinden yapılacaktır. Yayın linki: https://meet.google.com/imr-qhzv-kke

Uygulamalı Matematik Türkçe
google meet.
İlgili Web Bağlantısı

bozok 20.12.2021

Yaklaşan Seminerler Seminer Arşivi
 

İLETİŞİM

Akademik biriminizin ya da çalışma grubunuzun ülkemizde gerçekleşen etkinliklerini, ilan etmek istediğiniz burs, ödül, akademik iş imkanlarını veya konuk ettiğiniz matematikçileri basit bir veri girişi ile kolayca turkmath.org sitesinde ücretsiz duyurabilirsiniz. Sisteme giriş yapmak için gerekli bilgileri almak ya da görüş ve önerilerinizi bildirmek için iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Katkı verenler listesi için tıklayınız.

Özkan Değer ozkandeger@gmail.com

DESTEK VERENLER

ja2019

31. Journees Arithmetiques Konferansı Organizasyon Komitesi

Web sitesinin masraflarının karşılanması ve hizmetine devam edebilmesi için siz de bağış yapmak, sponsor olmak veya reklam vermek için lütfen iletişime geçiniz.

ONLİNE ZİYARETÇİLER


©2013-2022 turkmath.org
Tüm hakları saklıdır