İstanbul University Mathematics Department Seminars

Çizimlerle Simetrik Grup
Can Ozan Oğuz
Galatasaray Üniversitesi, Turkey
Özet : Kümeler günümüz matematiğinde çok yaygın olduğu için, kümelerin simetrilerini ölçen simetrik gruplar önemli ve temel matematiksel yapılar. Simetrik grupları ifade etmek için yaygın olarak sembolik cebirsel ifadeler kullanırız. Bu konuşmada klasik olmayan bir yaklaşımla, simetrik grubu iki boyutlu çizimler ile nasıl ifade edebileceğimizi ve bu iki boyutlu gösterim ile, simetrik gruplarla ilgili çok çarpıcı sonuçları nasıl elde edebileceğimizi göreceğiz.
  Tarih : 24.04.2019
  Saat : 14:00
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
    Yazdır