İstanbul University Mathematics Department Seminars

İlginç Sayma Poblemleri
Cemal Çiçek
İstanbul Üniversitesi, Turkey
Özet : Lineer indirgeme bağıntısı yardımıyla bazı sayma problemleri çözülecek. Ayrıca Lineer bir denklemin negatif olmayan çözüm sayısını bulma yardımıyla bazı sayma problemlerinin çözümü yapılacaktır.
  Tarih : 27.03.2019
  Saat : 14:00
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
    Yazdır