Selçuk University Mathematics Department General Seminars

Graf Teorinin Tarihçesi ve Bazı Uygulamaları ile Graflarda Bazı Enerji Çeşitleri
Ayşe Dilek Maden
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, Turkey
Özet : Bir kasaba halkının kasabada bulunan nehir üzerindeki köprülerden geçerek oynadıkları eğlenceli bir oyun sonucu ortaya çıkan Königsberg köprü problemi ile ilk örneği oluşan Graf Teori, matematiğin uygulamalı alanlarındaki yeni uygulamaları sayesinde dikkat çekmeye ve matematikçiler dışında diğer alanlardaki bilim insanlarının da çalıştığı bir alan haline gelmeye başlamıştır. Kabaca buradan anlaşılması gereken, grafların aslında gerçek hayattaki olayların matematiksel modelleri olup, bu modellerin matematiğin çeşitli alanlarında var olan teoriler yardımı ile çalışılması ile elde edilen matematiksel değer ve sonuçlardan faydalanarak grafların temsil ettiği gerçek olaylara ilişkin fikir yürütmektir. Akla gelebilecek örneklerden biri de Kimyasal Graf Teoridir. Bu teori, bir molekülün sahip olduğu özellikleri laboratuar ortamında oldukça vakit alıcı, hataya açık ve masraflı yöntemlerle çalışmak yerine, bu moleküle karşılık gelen moleküler grafın matematiksel özelliklerinin çalışılmasının yeterli olduğu fikirine dayalı olarak gelişmiştir. Grafların kimya dışında fizik, coğrafya, bilgisayar ağları, gökbilimi, sosyal olaylar, bulmacalar, oyunlar gibi daha bir çok uygulama alanları vardır. Seminerimizde; Graf Teorinin Königsberg köprü problemi ile başlayan tarihsel sürecinden ve bazı uygulama alanlarından bahsedilecek ve teori ile ilgili olarak ise, kimyasal uygulamalara da sahip grafların bazı enerji çeşitleri için elde edilmiş güncel çalışmalarım incelenecektir. Anahtar Kelimeler : Spektral Graf Teori, Incidence Enerji, Randic Enerji, Laplacian-like Enerji .
  Tarih : 04.01.2019
  Saat : 14:00
  Yer : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik-İstatistik Seminer Salonu
  Dil : Turkish
  Web : https://www.selcuk.edu.tr/fen/matematik/Web/Sayfa/Ayrinti/63641/tr
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır