Selçuk University Mathematics Department General Seminars

Regle Yüzeylerin Geometrisi ve Uygulamaları
M. Talat Sarıaydın
Selçuk Üniversitesi, Turkey
Özet : Diferansiyel geometride, yüzeyler, fizik, mühendislik, bilgisayar grafikleri gibi birçok disiplinde başlıca yere ve kavramlara sahiptir. Bu yüzeylerin en önemlilerinden biri G. Monge tarafından ortaya konan regle yüzeydir. Herhangi bir regle yüzey, herhangi bir eğri boyunca bir doğrunun sürekli hareketinin bir sonucu olarak meydana gelir. Bu eğrilere sırasıyla dayanak eğrisi ve doğrultman denir. Ayrıca regle yüzeyler özellikle kinematic, bilgisayar destekli tasarım, bilgisayar destekli geometrik tasarım, mimari ve diğer birçok alanda uygulama alanına sahiptir, [2]. Bunlara ek olarak açılabilir yüzey ve minimal yüzey gibi yüzeylerin bazı sınıflarının araştırılması klasik diferensiyel geometrinin temel amaçlarından biridir, [1]. Seminerimizde öncelikle bazı özel eğrilerin regle yüzeyi verilecek, günümüz mimarisinde regle yüzeylerin kullanım şekli incelenecektir. Daha sonra uzayda sabit bir nokta ve bir eğriyle rasyonel regle yüzey oluşturulacak ve bu yüzeyin çaşitli karakterizasyonları ele alınacaktır
  Tarih : 01.06.2018
  Saat : 14:30
  Yer : Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Seminer Salonu
  Dil : Turkish
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır