İstanbul University Mathematics Colloquium

Tıp ve Diş Hekimliğine Matematiksel Bakış
Neslihan Şenel
İstanbul Üniversitesi, Turkey
Özet : Bir düşünce biçimi ve evrensel bir dil olan matematik günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Günlük yaşamda, iş ve meslekte gerekli olan çözümleyebilme, akıl yürütebilme, iletişim kurabilme, sebep-sonuç ilişkisi kurabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alan olarak matematiğin öğrenilmesi kaçınılmazdır. Tıp ve diş hekimliği eğitimi de bu gereksinimden bağımsız tutulamaz. Matematik ve tıp arasındaki ortak noktaların gözden geçirilerek tıp ve diş hekimliğinde matematiğin kullanıldığı alanların hatırlanması hem matematik hem de tıp ve diş hekimliği ile uğraşan bilim insanlarına fayda sağlayacaktır.
  Tarih : 09.05.2018
  Saat : 15:30
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
  Not : İlgilenen herkesi bekleriz
    Yazdır