Hacettepe University Mathematics Department Seminars

Euler Toplamları
Ayhan Dil
Akdeniz Üniversitesi, Turkey
Özet : Seri kavramı matematiğin ve uygulama alanlarının en temel araçlarından birisidir. Euler toplamları da Riemann zeta fonksiyonu ile ilişkili bir takım seri ailelerinin genel adıdır. Goldbach'ın Euler'e yazdığı bir mektupla başlayan bu toplamların sistematik çalışılması serüveni, günümüzde ilginç başka uygulama alanlarını da kapsayacak biçimde gelişmektedir. Bu konuşmada Euler toplamlarının tarihçesinden, temel sonuçlarından bahsedilip harmonik zeta fonksiyonu ve genelleştirmeleri ile ilgili bilgiler verilmesi planlanmaktadır.
  Tarih : 02.11.2016
  Saat : 15:00
  Yer : Yaşar Ataman Salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır