turkmath.org Sıralamaları

Derleyen / prepared by: Özkan Değer
Kaynak / source: Thomson Reuters
Periyot / period: 1980 -
Kategori / category: Matematik/mathematics (Teorik/theory + Uygulamalı/applied)
Sorgu / query: (WC=(Mathematics) AND CU=(Turkey) AND SU=(Mathematics)) AND Document Types=(Article) Databases=SCI-EXPANDED
Güncelleme tarihi / updated: 31.08.2017

UYARI: Burada verilen istatistikler SADECE bir DURUM TESPİTİ olup Thomson Reuters'ın veritabanlarından yukarıda verilen sorgu kullanılarak elde edilmiştir. Farklı veritabanları, farklı indeksler ve farklı sorgular farklı sonuçlar verir. Kurumlar sıralamalarında aynı kurumun farklı isimlendirilmeleri teke indirilmiştir. Bunun dışında sorgu sonuçları aynen kullanılmıştır. Bir yazarın farklı isimlerde yayını varsa onlar ayrı ayrı sıralamaya girmiş olabilir. Listedeki yazarların Web of Science kategorisi WC=(Mathematics) olmayan SCI-EXPANDED kapsamlı yayınları var olabilir, ancak burada yalnızca Web of Science kategorisi WC=(Mathematics) olanlar dikkate alınmıştır! Yazarların diğer kategorilerdeki yayınları için Web of Science (üyelik gerekir) linkinden yazarın bilgileri girilerek tarama yapılabilir ya da yazarın web sayfasına başvurulabilir!
(Yeni) Türkiye Adresli Makalelerin Sayısı* 1980-2016

(Yeni) Tüm Sıralamalar 2016 | 1923-1982

(Yeni) Yıllara Göre Kurum Sıralamaları 2005-2016 | (Yeni) Yıllara Göre Yazar Sıralamaları 1980-2016

(Yeni) En Çok Atıf Alan 30 Yayın 2007-2016

(Yeni) Tüm Sıralamalar 1980 - 2016*
*Derleyen: Özkan Değer, Kaynak: Thomson Reuters, Periyot: 1980-2016, Kategori: Matematik (Teo+Uyg), Güncelleme Tarihi: 31.08.2017
(WC=(Mathematics) AND CU=(Turkey) AND SU=(Mathematics)) AND Document Types=(Article) Databases=SCI-EXPANDED Timespan=1980-2016(Yeni) Yıllara Göre Kurum Sıralamaları 2005 - 2016*

NOT: Bir kurumun ismi yayınlarda farklı olarak yazılmış olabilir. Tespit edilenler teke indirilmiştir.!

UYARI: Listedeki kurumların, Web of Science kategorisi WC=(Mathematics) olmayan SCI-EXPANDED kapsamlı yayınları var olabilir, ancak burada yalnızca Web of Science kategorisi WC=(Mathematics) olanlar dikkate alınmıştır! Kurumların diğer kategorilerdeki yayınları için Web of Science (üyelik gerekir) linkinden kurum bilgileri girilerek tarama yapılabilir ya da kurumun web sayfasına başvurulabilir!
*Derleyen: Özkan Değer, Kaynak: Thomson Reuters, Periyot: 2005-2016, Kategori: Matematik (Teo+Uyg), (SCI-Expanded), Güncelleme Tarihi: 31.08.2017
(WC=(Mathematics) AND CU=(Turkey) AND SU=(Mathematics)) AND Document Types=(Article) Databases=SCI-EXPANDED Timespan=2005-2016


(Yeni) Yıllara Göre Yazar Sıralamaları 1980 - 2016*

NOT: Bir yazarın farklı isimlerde yayını varsa onlar ayrı ayrı sıralamaya girmiş olabilir. Çok yazarlı makalelerdeki yabancı yazarlar da listededir.

UYARI: Listedeki yazarların, Web of Science kategorisi WC=(Mathematics) olmayan SCI-EXPANDED kapsamlı yayınları var olabilir, ancak burada yalnızca Web of Science kategorisi WC=(Mathematics) olanlar dikkate alınmıştır! Yazarların diğer kategorilerdeki yayınları için Web of Science (üyelik gerekir) linkinden yazarın bilgileri girilerek tarama yapılabilir ya da yazarın web sayfasına başvurulabilir!
*Derleyen: Özkan Değer, Kaynak: Thomson Reuters, Periyot: 1980-2016, Kategori: Matematik (Teo+Uyg), (SCI-Expanded), Güncelleme Tarihi: 31.08.2017
(WC=(Mathematics) AND CU=(Turkey) AND SU=(Mathematics)) AND Document Types=(Article) Databases=SCI-EXPANDED Timespan=1980-2014


(Yeni) En Çok Atıf Alan 30 Yayın (2007 - 2016)*

UYARI: Listedeki yazarların, Web of Science kategorisi WC=(Mathematics) olmayan SCI-EXPANDED kapsamlı yayınları var olabilir, ancak burada yalnızca Web of Science kategorisi WC=(Mathematics) olanlar dikkate alınmıştır! Yazarların diğer kategorilerdeki yayınları için Web of Science (üyelik gerekir) linkinden yazarın bilgileri girilerek tarama yapılabilir ya da yazarın web sayfasına başvurulabilir!
*Derleyen: Özkan Değer, Kaynak: Thomson Reuters, Periyot: 2007-2016, Kategori: Matematik (Teo+Uyg), (SCI-Expanded), Güncelleme Tarihi: 31.08.2017
(WC=(Mathematics) AND CU=(Turkey) AND SU=(Mathematics)) AND Document Types=(Article) Databases=SCI-EXPANDED Timespan=2007-2016
  Yazdır