1967-1982 Dönemi Türk Matematiği İstatistikleri*

Aşağıdaki veriler 1984 yılında yapılmış bir çalışmadan alınmıştır**. Yayın listeleri oluşturulurken başlıca yerli ve yabancı dergiler ile özellikle özet (Abstract Review) dergileri taranmış, birçok durumda da doğrudan araştırıcıların kendilerine başvurulmuş. Bütün çabalara karşın, böyle bir taramada birçok eksiklerin olması doğaldır. Yayınların konuları bakımından bibliyografya kapsamında olup olmama belirsizliğini ortadan kaldırmak için Mathmatical Reviews (MR) veya Zentralblatt für Mathematik (Zbl) dergileri tarafından matematik sayılan çalışmaları bibliyografya kapsamına alınmış. 1923-1966 dönemi bibliyografyasında izlenen yoldan farklı olarak burada temel ve uygulamalı matematik ayrı ayrı düşünülmüş ve ayırma işlemleri 1979 American Mathematical Society, Subject Classiffication Scheme göz önüne alınarak yapılmış.

NOT: Bu konuda farklı kriterlere göre yapılmış diğer çalışmaları da burada yayınlamaktan memnuniyet duyarım.

 

 


1923-1966 Dönemi | 1967-1982 Dönemi Teorik Matematik | 1967-1982 Dönemi Uygulamalı Matematik | 1980 Sonrası 


 


1923-1966 DÖNEMİ

 

 

 

 

1967-1982 DÖNEMİ TEORİK MATEMATİK


ÖNEMLİ NOT: Bu bölümde American Mathematical Society (AMS) tarafından 5 ile 47 arasındaki sayılar ile kodlanan konularda yapılan çalışmalar dikkate alınmıştır**.


a)  Kurumlara Göre Dağılım

 

 


b)  Yıllara Göre Dağılım

 


c)  İncelenen Konular


d)  Araştırma Verimi

e) Atıf Sayıları 
 

 

1967-1982 Dönemi Teorik Matematik Araştırmacılarının Yayın Sayıları

 

 

 

 

1967-1982 DÖNEMİ UYGULAMALI MATEMATİK


ÖNEMLİ NOT: Bu bölümde AMS tarafından 49 ile 94 arasındaki sayılar ile kodlanan konularda yapılan araştırmalar dikkate alınmıştır. Bu bölümüne giren araştırmaların bir kısmı ülkemizde mühendislik bilimlerinin ilgi alanında düşünülse de bu araştırmalar Mathematical Reviews ve/veya Zentrallblatt für Mathematik dergilerince eleştirilmiş olduklarından buraya alınmışlardır**.

 

a) Kurumlara göre dağılım

 

b) Yıllara göre dağılım

 

c) İncelenen konular

 

d) Araştırma Verimi

e) Atıf Sayıları

 

 

 

1967-1982 Dönemi Uygulamalı Matematik Araştırmacılarının Yayın Sayıları

 

 

 


 

*Derleyen ve Grafikleyen: Özkan Değer [Her nekadar da kontrol edilmiş olsa da, daktilo yazısı dijital ortama aktarılırken harf ve rakam hatası oluşmuş olması muhtemeldir!]
**Kaynak: Alev Topuzoğlu Eralp, Şafak Alpay, 1967-1982 Dönemi Türkiye Matematik Bibliyografyası, Ankara, TÜBİTAK, 1984.
***Kaynak: Şafak Alpay arşivi.

  Yazdır