Türk Matematik Derneği'nin yeni yönetim kurulu belirlendi
28 Eylül 2018 tarihinde Karaköy'deki TMD genel merkezinde yaklaşık 20 üyenin katılımıyla yapılan seçimli genel kurul sonucunda TMD yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Genel kurulda gündeme gelen konu başlıkları: Geçmiş döneme ait denetleme raporu, gelecek döneme ait bütçe tahmini, geçmiş döneme ait faaliyet raporu, desteklenen etkinlikler, yönetim kuruluna danışmanlık yapacak komitelerin kurulması, Ulusal Matematik Sempozyumunun yapısı, üye aidatları ve borçlu üye sayıları, Matematik Dünyası Dergisinin editörlüğü ve artık online olarak yayınlanması, Robert P. Langlands'a onursal üyelik verilmesi.

YÖNETİM KURULU
ASLİ ÜYELER
Prof. Dr. Attila Aşkar
Genel Başkan
Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Burak Özbağcı
2. Başkan
Koç Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Özlem Beyarslan
Genel Sekreter
Boğaziçi Üniversitesi

Dr.Öğr.Üyesi Ayberk Zeytin
Sayman
Galatasaray Üniversitesi

Prof.Dr. S. Feza Arslan
Üye
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

  Yazdır