5 adet mutlak değer sorusu.

1. |3-x| > 2 ifadesini sağlayan x tam sayılarının toplamı?
cevap: -15

2. |m-2| = m-2 ve |m-7| = 7-m ise m’nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
cevap: 6

3. | |x-2| -2 | = x denkleminin çözüm kümesi nedir?
cevap: 0≤x≤2

4. | √a^-4a+4 -3 | ifadesinin en küçük değeri için a’nın alabileceği değerler toplamı?
cevap: 4
•^ kare demek
•a kare -4a+4 ifadesi kök içinde,-3 değil.

5. -4 ≤x ≤1 olmak üzere,
|3x-4| + 3|x+4| – k =18 ise k reel sayıaı kaçtır?
cevap: -2

blackerco Acemi 20 Ağustos 2018 tarihinde sordu. Kategorisi: Diğer.
Yorum Ekle

Sizin Cevabınız

Cevabınızı göndermekle gizlilik politikası ve hizmet koşullarını kabul etmiş olursunuz.