İstanbul University Mathematics Department Seminars

Leavitt Yol Cebirlerinin Temsilleri
Ayten Koç
İstanbul Kültür Üniversitesi, Turkey
Özet : Leavitt yol cebirleri (kısaca LPA: Leavitt Path Algebra) 2004 yılında Ara- Moreno-Pardo ve Abrams-Arando Pino tarafından, çizge $C^*$-cebirlerinin (80’lerde tanımlanan) cebirsel benzerleri olarak tanımlandı ama kökleri Bill Leavitt’in 60’lardaki çalışmalarına dayanır. LPA’nın modül kategorisinin çizgenin ok temsillerinin bir alt kategorisine denk olmasından başlayarak temsil sınıflandırmaları yapılabilir.
Konuşmanın ilk kısmında gerekli temel tanımlar verilecek ve de LPA’nın cebirsel özellikleri ile cizgenin geometrisi arasındaki ilişki vurgulanacaktır. İkinci kısımda ise daha yeni bir gelişme olan LPA’ların sonlu boyutlu temsillerinin sınıflandırılması [KÖ ] verilecektir (sonlu boyutlu ok temsillerinin ise, çok özel çizgeler hariç sınıflandırılamayacağı bilinmektedir).

[KÖ] Ayten Koç¸, Murad Özaydın ”Finite Dimensional Representations of Leavitt Path Algebras” https://doi.org/10.1515/forum-2016-0268, Forum Mathematicum, 2017.

Bu çalışma TUBITAK 1001 ARDEB 115F511 proje kapsamında desteklenmektedir.
  Tarih : 28.02.2018
  Saat : 14:00
  Yer : İ.Ü. Matematik Bölümü D-II
  Dil : Turkish
  Not : İlgilenen herkesi bekleriz
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır