Middle East Technical University Institute of Applied Mathematics Seminars

Kendiliğindenlik ve Tasarım Ekseninde Oyunlar Kuramı
Semih Koray
Bilkent Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Turkey
Özet : Oyunlar kuramı, genellikle Oskar Morgenstern ve John von Neumann’ın 1944'te yayımlanan ''Game Theory and Economic Behavior'' başlıklı itabıyla başlatılır. Daha önceleri aralarında Emil Borel ve J. von Neumann’ın da bulunduğu kimi matematikçiler tarafından oyunlar kuramı kapsamında değerlendirilebilecek çalışmalar yapılmıştır. Ama önemli teoremleri olmayan bir alan, matematikte “özerkliğini” ilan edemez. Oyunlar kuramının ilk önemli teoremi, von Neumann’ın Minimaks Teoremi’dir. John Nash’in doktora tezini oluşturan ''işbirliksiz dengelerin varlığı'' teoremi de, oyunlar kuramının doğuş sürecinin bir parçasıdır. Princeton Üniversitesi Matematik Bölümü’nde hayata gelmiş olan oyunlar kuramından, doğumunu izleyen ilk yıllarda, diferansiyel ve integral hesabın Newton kuramına yaptığı katkının bir benzerini iktisat kuramına yapması beklenmekteydi. İktisadi aktörlerin tam rekabet altında kendiliğinden davranışlarına ilişkin bu beklentinin gerçekleştiği söylenemez. Öte yandan, oyunlar kuramı tasarım açısından yeni ufuklara yol açmıştır. Bu konuşmada oyunlar kuramının geleceğine ilişkin öngörüler, kendiliğindenlik ve tasarım ekseninde ele alınacaktır.
  Tarih : 25.04.2017
  Saat : 16:00
  Yer : IAM S212
  Dil : English
    Yazdır