İstanbul Kültür University Mathematics Department Seminars

Cebir/Kocebir Dualitesi ve Bunun Sonuçları
Atabey Kaygun
İstanbul Teknik Üniversitesi, Turkey
Özet : Vektör uzayları üzerindeki dualite, vektör uzayı kategorisinde verilen her yapının bir de dualini vermektedir. En basit şekliyle, cebirleri bellki bir cisim üzerindeki vektör uzayları kategorisindeki monoidler olarak görürsek, o zaman kocebirler de komonoidler olarak tezahür ederler. Bu basit dualitenin ötesinde, cebirler ve kocebirler arasındaki ilişkiler bize homolojik hesaplar için yeni olanaklar sunmaktadır. Bu konuşmada homoloji hesaplarından örnekler vererek bu olanaklardan bir kaçı üzerinde duracağız.
  Tarih : 02.11.2016
  Saat : 15:00
  Yer : İKU Ataköy Kampüsü, Erdal İNÖNÜ Seminer salonu
  Dil : Turkish
    Yazdır