Gebze Technical University Mathematics Department Seminars

Dayanıklı (Robust) İstatistiksel Sonuç Çıkarımı
Nuri Celik
Bartin University, Turkey
Özet : İstatistik literatüründe ''Robust'' kelimesi ''Güçlü, Dayanaklı'' kelimeleri ile eşanlamlıdır. Robust istatistiğin asıl amacı model hataları için varsayılan dağılımların yanlış olması ve/veya sapan değerlerin bulunması durumunda güvenilebilir sonuçlar verebilmektir. Bilindiği üzere uygulamada kullanılan istatistiksel analizler normal dağılım varsayımı altında yapılır. Ancak birçok çalışma göstermiştir ki uygulamada normal olmayan dağılımlar normal dağılımlara göre daha yaygındır. Diğer taraftan veri setinin davranış biçimini değiştiren ve veri kümesinin dışında kalan gözlemler yani uç değerler de kullanılan istatistiksel analizlerin sonucunu yanlış etkilemektedir. Bu çalışmada robust istatistik hakkında genel bir bilgi verilerek, kullanım alanları, yeni analiz teknikleri ve robust istatistiksel sonuç çıkarımı tanıtılmıştır. Ayrıca gerçek veri setleriyle çalışma desteklenmiştir.
  Tarih : 03.06.2016
  Saat : 14:00
  Yer : Gebze Teknik Üniversitesi, Matematik Bölümü, I-Blok Seminer Salonu
  Dil : English
  Ek Dosya : Özet
    Yazdır