Türkiye Adresli Yayınların Konu Sınıflarına Göre Yıllık Sayıları* (2004-2013)

*Bu çalışmadaki veriler elde edilirken yapılan sorgular, birincil konu sınıflandırılmaları (MSC Primary) ve dergilerde yapılan yayınlar (Publication Type=(Journals)) alınarak yapılmıştır. Farklı sorgular farklı sonuçlar verebilir.
Derleyen: Özkan Değer, Kaynak: MathSciNet, Periyot: 2004-2013, Derleme Tarihi: 8 Ağustos 2014