ARAMASONUCLARI

14.10.2019
&
16.10.2019

Lectures on Backward Stochastic Differential Equations by Alexandre Popier

Olasılık Teorisi, Stokastik Süreçler, Geriye Doğru Stokastik Diferansiyel Denklemler
Lecture Series | Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara | Probability Theory | Web Site