ARAMASONUCLARI

25.09.2020
&
25.09.2020

TMD Olağan Genel Kurul Toplantısı

Daha sonra duyurulacaktır.
General Meeting | Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi Bankalar Cad. No:2 Karaköy | Other



02.11.2019
&
02.11.2019

Ankara-Istanbul Cebirsel Geometri-Sayılar Kuramı Toplantıları, Güz 2019

Cebirsel Geometri, Sayılar Kuramı
Meeting | ODTÜ Matematik Bölümü, Ankara | Algebraic Geometry | Web Site



27.09.2019
&
27.09.2019

Türk Matematik Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Gündem Taslağı: 1. Seçimlere aday olacakların kendilerini önceden duyurabilmeleri yönteminin açıklanması ve toplantı sırasında da aday olunabilmesinin belirlenmesi; 2. Toplantı öncesinde 2018 Ekim – 2019 Eylül dönemi faaliyet raporu sunumu; 3. Ulusal Matematik Sempozyumu’na katılımın artırılması çarelerinin aranması; 4. Bölge Temsilcilikleri kurulması; 5. Komisyonlar kurulması; 6. Turkmath ve tmd-üye eposta ağlarının amacına uygun kullanımının tartışılması, gelen şikayetlerin değerlendirilmesi; 7. Üyelerin siyasi, etnik, inanç bağlılıkları Dernek konusu değildir. Karşılaşılan bazı durumlarda, Dernek sorumluluk sınırının açıklığa kavuşturulması; 8. Dernek faaliyetlerine üyelerin daha aktif katılımını arttırmak için görüşler; 9. Eylül 2020 yi beklemeden bir erken seçim isteğinin olup olmadığının belirlenmesi; 10. Toplantı sırasında önerilecek gündem maddeleri;
General Meeting | TMD Genel Merkezi, Bankalar Caddesi No:2 Minerva Han, Karaköy, İstanbul | Other



18.05.2019
&
18.05.2019

Türk Matematik Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi
General Meeting | ODTÜ Matematik Bölümü Gündüz İkeda Seminer Odası | Other



22.03.2019
&
22.03.2019

Contact Topology Workshop

Contact Topology
Workshop | Yaşar Ataman Meeting Room, Mathematics Department, Hacettepe University | Topology | Web Site



16.03.2019
&
16.03.2019

AGNT XXX - Ankara-Istanbul Algebraic Geometry & Number Theory Meetings

Algebraic Geometry, Number Theory
Meeting | IMBM - İstanbul | Algebraic Geometry | Web Site



01.12.2018
&
01.12.2018

AGNT XXIX - The Ankara-Istanbul Algebraic Geometry & Number Theory Meetings - 29

Finite Fields, Knot theory and enumerative geometry, Algebraic Curves
Meeting | Bilkent Mathematics Seminar Room | Algebraic Geometry | Web Site



28.09.2018
&
28.09.2018

Türk Matematik Derneği olağan genel kurul toplantısı

Yönetim kurulu ve komite seçimleri.
General Meeting | Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi Bankalar Cad. No:2 Karaköy | Other | Web Site



17.03.2018
&
17.03.2018

Ankara-Istanbul Algebraic Geometry & Number Theory Meetings

Algebraic Geometry
Meeting | ODTÜ, Ankara | Algebraic Geometry | Web Site



11.11.2017
&
11.11.2017

AGNT-XXII - Ankara-İstanbul Algebraic Geometry and Number Theory Meetings

Integral Representations, Artin's Primitive Root Conjecture, Modular Forms, Theta Functions
Meeting | Istanbul Center for Mathematical Sciences | Algebraic Geometry | Web Site