ARAMASONUCLARI

25.09.2020
&
25.09.2020

TMD Olağan Genel Kurul Toplantısı

Daha sonra duyurulacaktır.
General Meeting | Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi Bankalar Cad. No:2 Karaköy | Other27.09.2019
&
27.09.2019

Türk Matematik Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Gündem Taslağı: 1. Seçimlere aday olacakların kendilerini önceden duyurabilmeleri yönteminin açıklanması ve toplantı sırasında da aday olunabilmesinin belirlenmesi; 2. Toplantı öncesinde 2018 Ekim – 2019 Eylül dönemi faaliyet raporu sunumu; 3. Ulusal Matematik Sempozyumu’na katılımın artırılması çarelerinin aranması; 4. Bölge Temsilcilikleri kurulması; 5. Komisyonlar kurulması; 6. Turkmath ve tmd-üye eposta ağlarının amacına uygun kullanımının tartışılması, gelen şikayetlerin değerlendirilmesi; 7. Üyelerin siyasi, etnik, inanç bağlılıkları Dernek konusu değildir. Karşılaşılan bazı durumlarda, Dernek sorumluluk sınırının açıklığa kavuşturulması; 8. Dernek faaliyetlerine üyelerin daha aktif katılımını arttırmak için görüşler; 9. Eylül 2020 yi beklemeden bir erken seçim isteğinin olup olmadığının belirlenmesi; 10. Toplantı sırasında önerilecek gündem maddeleri;
General Meeting | TMD Genel Merkezi, Bankalar Caddesi No:2 Minerva Han, Karaköy, İstanbul | Other18.05.2019
&
18.05.2019

Türk Matematik Derneği Ankara Şubesi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi
General Meeting | ODTÜ Matematik Bölümü Gündüz İkeda Seminer Odası | Other28.09.2018
&
28.09.2018

Türk Matematik Derneği olağan genel kurul toplantısı

Yönetim kurulu ve komite seçimleri.
General Meeting | Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi Bankalar Cad. No:2 Karaköy | Other | Web Site23.09.2017
&
23.09.2017

Türk Matematik Derneği Ankara Şubesi 2017 yılı olağan genel kurulu

• Açılış, Yoklama ve Saygı Duruşu, • Divan Seçimi, • 2015-2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası, • 2015-2017 yılı denetici raporunun okunması ve ibrası, • Adayların Belirlenmesi, • Adayların görüş ve düşüncelerini açıklaması, • Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, • Yeni deneticinin seçimi, • Dilek, temenniler ve kapanış.
General Meeting | ODTÜ Matematik Bölümü Gündüz İkeda Seminer Odası | Other30.09.2016
&
30.09.2016

Türk Matematik Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

1. Yoklama, 2. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 3. Saygı duruşu, 4. Genel Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması, 5. Genel Denetleme Kurulu raporunun okunması ve onaylanması, 6. 2017-2018 yılları bütçesinin onayı, 7. Dernek organlarının seçimi, 8. Bölge Sorumluları yönergesinin kabulü, 9. Dilekler ve kapanış.
General Meeting | Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi, Bankalar Cad. No:2, 34420 Karaköy | Other | Web Site02.10.2015
&
02.10.2015

TMD Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
General Meeting | Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi, Bankalar Cad. No:2, 34420 Karaköy-İstanbul, Google Map: 41.024129, 28.974941 | Other | Web Site22.09.2015
&
22.09.2015

TMD Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
General Meeting | Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi, Bankalar Cad. No:2, 34420 Karaköy-İstanbul, Google Map: 41.024129, 28.974941 | Other | Web Site26.09.2014
&
26.09.2014

Türk Matematik Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı
General Meeting | Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi, Bankalar Cad. No:2, 34420 Karaköy-İstanbul, Google Harita Koordinatları: 41.023798, 28.975108 | Other11.10.2013
&
11.10.2013

Türk Matematik Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

1. Yoklama, 2. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 3. Saygı Duruşu, 4. Avrupa Matematik Birliği Bilimsel Yayın Etiği İlkeleri'nin kabulü, 5. Matematik Dünyası dergimizin durumu, 6. Dilekler ve Kapanış.
General Meeting | İstanbul | Other | Web Site