ARAMASONUCLARI

18.07.2017
&
20.07.2017

Uygulamalı Topoloji Günleri

Topolojik robotik, Persistent homoloji, Steenrod cebri
Seminar Series | Ege Üniversitesi, İzmir | Topology | Web Site