ARAMASONUCLARI

02.11.2019
&
02.11.2019

G-MAM - Gazi Monthly Algebra Meetings

G-MAM is an established series of meetings for algebraists, which are held regularly in Gazi University on the first Saturday of every month during the Fall and Spring. The goal is to gather the algebraists in and outside Turkey to present their researches, to exchange new ideas, to foster future collaborations and to expose postgraduate/Ph.D. students and young researchers to research opportunities. The meetings feature four expert talks (40 minutes each) and one student talk (15/20 minutes). There will be a section for informal interactions between the participants. The meetings are organized by M. Tamer Koşan (Gazi University/ mtamerkosan@gazi.edu.tr , tkosan@gmail.com )
Workshop | Gazi University | Algebra | Web Site02.11.2019
&
02.11.2019

Ankara-Istanbul Cebirsel Geometri-Sayılar Kuramı Toplantıları, Güz 2019

Cebirsel Geometri, Sayılar Kuramı
Meeting | ODTÜ Matematik Bölümü, Ankara | Algebraic Geometry | Web Site01.11.2019
&
02.11.2019

Workshop on Graph Theory and its Applications - IX

Structural graph theory, Algorithmic graph theory, Algebraic graph theory, Spectral graph theory, Combinatorial design theory, Combinatorial optimization, Computational complexity, Applications of graph theory in all areas such as computer vision, robotics, and bioinformatics
Workshop | Istanbul Center for Mathematical Sciences (IMBM), Boğaziçi University | Graph Theory | Web Site27.10.2019
&
03.11.2019

CIMPA-WAMS - CIMPA-West Asia Mathematical School (WAMS) : Mathematics and their interactions

The modeling field, ranging from theoretical approaches to concrete developments (modeling and numerical simulations). The implementation and development of numerical approximation methods requires, first and foremost, a good knowledge of mathematical equations (differential equations, partial differential equations) but also the phenomena they account for.
Research School | Nesin Mathematics Village, Izmir | Mathematics | Web Site19.10.2019
&
20.10.2019

6. Bahar Matematik Buluşması

Matematik
Mathematics Days | Hacettepe Üniversitesi, Ankara | Mathematics | Web Site14.10.2019
&
16.10.2019

Lectures on Backward Stochastic Differential Equations by Alexandre Popier

Olasılık Teorisi, Stokastik Süreçler, Geriye Doğru Stokastik Diferansiyel Denklemler
Lecture Series | Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Ankara | Probability Theory | Web Site12.10.2019
&
12.10.2019

Bosphorus Real Geometry Conference

Hypergeometric functions, the complexification of a Morse function, the overtwisted structures on $S^3$
Conference | Istanbul Center for Mathematical Sciences (IMBM), Boğaziçi University | Geometry05.10.2019
&
05.10.2019

G-MAM - Gazi Monthly Algebra Meetings (G-MAM)

G-MAM is an established series of meetings for algebraists, which are held regularly in Gazi University on the first Saturday of every month during the Fall and Spring. The goal is to gather the algebraists in and outside Turkey to present their researches, to exchange new ideas, to foster future collaborations and to expose postgraduate/Ph.D. students and young researchers to research opportunities. The meetings feature four expert talks (40 minutes each) and one student talk (15/20 minutes). There will be a section for informal interactions between the participants. The meetings are organized by M. Tamer Koşan (Gazi University/ mtamerkosan@gazi.edu.tr , tkosan@gmail.com )
Workshop | Gazi University | Algebra | Web Site03.10.2019
&
04.10.2019

MMG - Marmara Matematik Günleri V

Lineer olmayan denklemler, integral dönüşümler, matematiksel modelleme, matematik ve teknoloji
Mathematics Days | Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu, İstanbul | Mathematics | Web Site27.09.2019
&
27.09.2019

Türk Matematik Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Gündem Taslağı: 1. Seçimlere aday olacakların kendilerini önceden duyurabilmeleri yönteminin açıklanması ve toplantı sırasında da aday olunabilmesinin belirlenmesi; 2. Toplantı öncesinde 2018 Ekim – 2019 Eylül dönemi faaliyet raporu sunumu; 3. Ulusal Matematik Sempozyumu’na katılımın artırılması çarelerinin aranması; 4. Bölge Temsilcilikleri kurulması; 5. Komisyonlar kurulması; 6. Turkmath ve tmd-üye eposta ağlarının amacına uygun kullanımının tartışılması, gelen şikayetlerin değerlendirilmesi; 7. Üyelerin siyasi, etnik, inanç bağlılıkları Dernek konusu değildir. Karşılaşılan bazı durumlarda, Dernek sorumluluk sınırının açıklığa kavuşturulması; 8. Dernek faaliyetlerine üyelerin daha aktif katılımını arttırmak için görüşler; 9. Eylül 2020 yi beklemeden bir erken seçim isteğinin olup olmadığının belirlenmesi; 10. Toplantı sırasında önerilecek gündem maddeleri;
General Meeting | TMD Genel Merkezi, Bankalar Caddesi No:2 Minerva Han, Karaköy, İstanbul | Other