İSTATİSTİKLER

Total number of the registered seminars in the system =2008

278 Kurumsal Olmayan Topluluk
257 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
252 Bilkent Üniversitesi
141 Gebze Teknik Üniversitesi
133 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
107 İstanbul Üniversitesi
102 Boğaziçi Üniversitesi
83 Galatasaray Üniversitesi
60 Atılım Üniversitesi
58 Sabancı Üniversitesi
58 Çankaya Üniversitesi
54 İstanbul Teknik Üniversitesi
52 Koç Üniversitesi
49 Hacettepe Üniversitesi
30 Fatih Üniversitesi
29 Yeditepe Üniversitesi
28 Selçuk Üniversitesi
25 Yozgat Bozok Üniversitesi
25 Dokuz Eylül Üniversitesi
23 İzmir Ekonomi Üniversitesi
18 Düzce Üniversitesi
14 Yıldız Teknik Üniversitesi
13 Balıkesir Üniversitesi
11 Marmara Üniversitesi
11 TED Üniversitesi
11 Abant İzzet Baysal Üniversitesi
9 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
9 İstanbul Kültür Üniversitesi
9 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
9 Ankara Üniversitesi
7 İstanbul Ticaret Üniversitesi
6 Türk Matematik Derneği
4 Karadeniz Teknik Üniversitesi
4 Yaşar Üniversitesi
4 Uludağ Üniversitesi
4 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
3 Çankırı Karatekin Üniversitesi
3 Çakılarası Matematik Köyü
2 Ahi Evran Üniversitesi
2 Türkiye Matematik Vakfı
2 Zirve Üniversitesi
2 Ege Üniversitesi
2 İstanbul Bilgi Üniversitesi
1 Mersin Üniversitesi
1 Hitit Üniversitesi
1 Dicle Üniversitesi
1 Kocaeli Üniversitesi
1 Gazi Üniversitesi

  Yazdır