İSTATİSTİKLER

Total number of the registered seminars in the system =2168

288 Kurumsal Olmayan Topluluk
284 Bilkent Üniversitesi
282 Orta Doğu Teknik Üniversitesi
156 Gebze Teknik Üniversitesi
148 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
125 İstanbul Üniversitesi
114 Boğaziçi Üniversitesi
89 Galatasaray Üniversitesi
71 Sabancı Üniversitesi
65 Atılım Üniversitesi
63 İstanbul Teknik Üniversitesi
63 Çankaya Üniversitesi
52 Koç Üniversitesi
50 Hacettepe Üniversitesi
35 Yozgat Bozok Üniversitesi
34 Yeditepe Üniversitesi
31 Selçuk Üniversitesi
30 Fatih Üniversitesi
25 Dokuz Eylül Üniversitesi
23 İzmir Ekonomi Üniversitesi
18 Düzce Üniversitesi
14 Yıldız Teknik Üniversitesi
13 Balıkesir Üniversitesi
11 Abant İzzet Baysal Üniversitesi
11 Marmara Üniversitesi
11 TED Üniversitesi
10 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
9 Ankara Üniversitesi
9 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
9 İstanbul Kültür Üniversitesi
7 Kadir Has Üniversitesi
7 İstanbul Ticaret Üniversitesi
6 Türk Matematik Derneği
4 Uludağ Üniversitesi
4 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
4 Karadeniz Teknik Üniversitesi
4 Yaşar Üniversitesi
4 Ahi Evran Üniversitesi
3 Çakılarası Matematik Köyü
3 Çankırı Karatekin Üniversitesi
2 Türkiye Matematik Vakfı
2 Zirve Üniversitesi
2 Ege Üniversitesi
2 İstanbul Bilgi Üniversitesi
1 Dicle Üniversitesi
1 Kocaeli Üniversitesi
1 Gazi Üniversitesi
1 Mersin Üniversitesi
1 Hitit Üniversitesi

  Yazdır