4. Bahar Matematik Buluşması
Bahar Matematik Buluşması, farklı üniversitelerde okuyan matematik öğrencileri tarafından yılda iki defa düzenlenen, akademik odaklı bir çalıştay dizisidir. 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek dördüncü buluşmamız Cemil Koç'a ithaf edilmiştir. Farklı üniversitelerden öğrencilerin matematik dinleyebileceği, tartışabileceği, kendi ilgilendikleri konulardan bahsedebileceği akademik odaklı konuşmalar, davetli akademisyenler ve başvuru üzerinden öğrenciler tarafından verilir. Konuşma başvuruları, akademisyenlerden oluşan bilim kurulu tarafından; öğrencilerin konuşmalarına, konuşma konularına ve içeriklerine göre değerlendirilir, uygun görülen konuşmalar programa dahil edilir. Katılım kayıt esasıyla herkese açıktır. Kayıt formu üzerinden katılım ve konuşma için başvurular açılmıştır.
  Web : http://www.baharmatematik.com/Kay%C4%B1t%20Ba%C5%9Fvurusu/index.html
  Yazdır