III.Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı 2018
Günümüzde yalnızca bilginin toplanması, depolanması ve klasik sorgu yöntemleri ile bu ilgilere ulaşılması yetmemektedir. Kamu ve özel sektörde yer alan organizasyonların ellerinde bulunan büyük veriden (big data) ileriye dönük tahminlerde bulunması, çıkarım yapmayı sağlayacak gizli örüntüleri elde edebilmesi önem taşımaktadır. Veri madenciliği fazla miktardaki veri arasından işe yarar bilginin çıkarılabilmesi için çeşitli yöntem ve teknikler sunmaktadır. Veri madenciliği uygulamaları ise kamu ve özel sektörde günden güne yaygınlaşmaktadır. Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı 2018; veri madenciliği ve R Programlama Dili ile ilgili temel bilgileri vermeyi, verinin analizlere hazırlanma sürecini, özellikle sınıflandırma ve kümeleme konusunda sıkça kullanılan teknikleri, yapılan analizlerden elde edilecek sonuçların nasıl doğrulanacağını ve bu sonuçların nasıl görsel biçimde sunulacağını aktarmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda katılımcılar çalıştayda, örnek durum incelemeleri üzerinden R programlama diliyle RStudio’da veri madenciliği tekniklerini nasıl uygulayabileceklerini öğrenme fırsatı bulacaktır. Bu yıl; perakendecilik, sosyal medyada duygu analizi, tıp, finans ve bankacılık konularında sektörel uygulamalara yer verilecektir. Çalıştay; Türkiye Bilişim Derneği Veri Madenciliği Çalışma Grubu, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü ve TOVAK işbirliği ile TOVAK Uluslararası Marmaris Akademisi'nde gerçekleştirilecektir.
  Web : http://www.tovak.org/verimadenciligi/
  Yazdır