13. Ankara Matematik Günleri
Amacı, Türkiye'deki matematikçileri ve matematiğe ilgi duyan bilim insanlarını bir araya getirmek, özgün bildirilerin sunulmasını sağlamak ve karşılıklı bilimsel tartışmaların oluşmasına ortam hazırlamak olan sempozyumların on üçüncüsü 27 - 28 Nisan 2018 tarihlerinde TOBB ETÜ Matematik Bölümünde gerçekleştirilecektir. "13. Ankara Matematik Günleri"nde Bilim Kurulunun incelemesinden geçen bildiriler, Sözlü veya Poster olarak sunulabilecektir.
  Web : http://amg2018.etu.edu.tr/
  Yazdır